MA SƠ VUI VẺ CHANNEL YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD

Kênh trò chuyện chia sẻ chính thức của Ma Sơ Vui Vẻ - Nguyễn Thị Thu Hương. Thảo luận về các chủ đề thời sự nóng hổi hàng ngày chỉ có trên kênh này - Thế giới và Việt Nam. Xin vui lòng ghi danh kênh dự phòng: https://youtube.com/dominhhoi https://youtube.com/channel/UC5jpF5KHvgbdzU6IGnSm2eQMA SƠ VUI VẺ CHANNEL
Add favorite
 • Subscribers
 • 175,000
 • 8,000 / d
 • Views
 • 22,116,042
 • 4,996,642 / d
 • Super Chat
 • $1,356
 • -
 • Videos
 • 366
 • 22 Per Week

Subscribers Rank

2,955th
Upward trend

Avg. Video Views

201,429
LOW, 115.1% of subscribers

Live Streaming Stats

Highest Viewers

26,930
VERY HIGH

Avg. Viewers

11,684
VERY HIGH

Total Live Streams

320 Times
15 times a week

Today Revenue

$0
-

Yesterday Revenue

$5
Chat
$5 / Chat

Last 7 Days Revenue

$103
11 Chats
$9 / Chat

Total Revenue

$1,356
86 Chats
$16 / Chat

Views growth rate

Latest videos

Keywords

Views

Subscribers