Kplus Sports YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD

K+ Sports là channel trực thuộc Công ty Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV), chuyên cập nhật các thông tin mới nhất về thể thao trong nước và quốc tế.Kplus Sports
Add favorite
  • Subscribers
  • 1,530,000
  • 10,000 / d
  • Views
  • 858,604,177
  • 3,562,608 / d
  • Videos
  • 631
  • 32 Per Week

Subscribers Rank

281st
Upward trend

Avg. Video Views

235,274
VERY LOW, 15.4% of subscribers

Live Streaming Stats

Highest Viewers

27,181
VERY HIGH

Avg. Viewers

11,609
VERY HIGH

Total Live Streams

9 Times
7 months ago, Last streamed

Views growth rate

Latest videos

Keywords

Views

Subscribers