Kallxo.com YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD

Kanali zyrtar i KALLXO.com Platforma online www.KALLXO.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Raporto Korrupsionin ne: www.KALLXO.com Lajmëro Rastin ne: www.KALLXO.com Tel/Fax: +381 (0)38 224 498 Mobil: +377 (0)44 224 498 Email: info@kallxo.com Add.: Menza e studenteve, kati i pare, 10000 Prishtine, Republika e KosovesKallxo.com
Add favorite
  • Subscribers
  • 28,100
  • -
  • Views
  • 54,339,130
  • 16,569 / d
  • Videos
  • 5,695
  • 9 Per Week