OBYEKTIV tv YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD

OBYEKTİV TV Azərbycan xalqının haqq səsini boğulmasına imkan verməyən müstəqil media təşəbbüsudurOBYEKTIV tv
Add favorite
  • Subscribers
  • 127,000
  • -
  • Views
  • 52,494,211
  • 2,860 / d
  • Videos
  • 3,297
  • 5 Per Week