Sự Kiện Nhân Vật YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD

▶ "Sự Kiện Nhân Vật" là nơi cung cấp cho các bạn những sự kiện ấn tượng xoay quanh người nổi tiếng trong giới chính trị và quân sự trên thế giới. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: vietcuongoritn@gmail.com ▶ ĐĂNG KÝ KÊNH miễn phí: https://bitly.com.vn/hk31P - Địa chỉ Facebook: https://bitly.com.vn/gSYcb ▶ Fair use for news reporting (https://www.youtube.com/yt/copyright/...) and (https://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use) ▶ Mọi vấn đề về video vi phạm Bản quyền (https://www.youtube.com/yt/copyright/), Chính sách (https://www.youtube.com/t/terms),Sự Kiện Nhân Vật
Add favorite
  • Subscribers
  • 224,000
  • -
  • Views
  • 121,896,187
  • 3,234,342 / d
  • Videos
  • 4,172
  • 18 Per Week

Subscribers Rank

2,351st
Downward trend

Avg. Video Views

20,713
VERY LOW, 9.2% of subscribers

Live Streaming Stats

Highest Viewers

744
VERY LOW

Avg. Viewers

139
VERY LOW

Total Live Streams

29 Times
3 months ago, Last streamed

Views growth rate

Latest videos

Keywords

Views

Subscribers