Nastya Artem Mia VNM YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD

Nastya Artem Mia - Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra những video hay giúp trẻ em hiểu được tầm quan trọng của gia đình, tình bạn và sự hỗ trợ lẫn nhau. Video Nastya Artem Mia phù hợp ngay cả với những người xem nhỏ nhất, vì họ phát triển những thói quen tốt, trí thông minh và kiến thức về thế giới. Điều quan trọng đối với chúng tôi là làm cho video không chỉ vui nhộn mà còn hữu ích cho trẻ em.Nastya Artem Mia VNM
Add favorite
  • Subscribers
  • 2,830,000
  • -
  • Views
  • 1,304,104,428
  • 409,530 / d
  • Videos
  • 397
  • 0 Per Week

Subscribers Rank

3,813rd
Downward trend

Avg. Video Views

43,029
VERY LOW, 1.5% of subscribers

Live Streaming Stats

Highest Viewers

1,385
VERY LOW

Avg. Viewers

87
VERY LOW

Total Live Streams

7 Times
a year ago, Last streamed

Latest videos

Keywords

Views

Subscribers

Description

Nastya Artem Mia - Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra những video hay giúp trẻ em hiểu được tầm quan trọng của gia đình, tình bạn và sự hỗ trợ lẫn nhau. Video Nastya Artem Mia phù hợp ngay cả với những người xem nhỏ nhất, vì họ phát triển những thói quen tốt, trí thông minh và kiến thức về thế giới. Điều quan trọng đối với chúng tôi là làm cho video không chỉ vui nhộn mà còn hữu ích cho trẻ em.